Stilling ledig

Konkret Entreprenør AS er en ny og ekspanderende aktør innen bygge- og anleggs bransjen vest i Agder. Vårt fokus er å være en naturlig medspiller med respekt for de vi jobber sammen med og de vi jobber for.

Grunnet økt ordrereserve ønsker vi å utvide vår arbeidsstokk. Konkret kan tilby en stilling i et entreprenørselskap som har som mål å bli en av regionens ledende entreprenører. Vi har lokalt eierskap og lang erfaring. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et sosialt og uformelt miljø.

Vi er alltid interessert i å høre fra deg - kontakt oss gjerne på soknad@konkret.as dersom du har kompetanse som kan passe hos oss.

Vi ønsker å styrke vår organisasjon med en ny dyktig prosjektleder

Som prosjektleder vil du ha det overordnede ansvar for organisering, økonomi, framdrift og kvalitet / resultat på det enkelte byggeprosjekt. Du arbeider i tett dialog med byggeplassleder og samarbeider med et faglig godt team på hovedkontoret. Vi gir deg stor påvirkningsmulighet og handlingsrom, men samtidig god støtte fra selskapets styre og øvrige ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og administrere prosjekter. Herunder drive prosjektledelse, sikre en hensiktsmessig organisering av prosjektet, samhandle godt med egen prosjektorganisasjon og rapportere løpende til ledelsen i selskapet.

 • Sikre en god økonomi i gjennomføringen av prosjektet. Løpende oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi.
 • Innkjøp og kontrahering av underentrepriser og materialer. Sikre gode innkjøp og følge opp leveranser.
 • Sikre god kvalitet i prosjektet. Sikre en god kvalitet i gjennomføring av prosjektet og kvalitet i vårt sluttprodukt. I denne prosessen skal HMS ivaretas på en god måte. I tillegg skal du bidra til et godt fokus på vårt kontinuerlige lærings- og forbedringsarbeid.
 • Sikre god kommunikasjon med samarbeidspartnere. Kontakt med byggherre, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Erfaring og kvalifikasjoner:

Den vi søker:

 • Har minimum fem års arbeidserfaring som prosjekt- eller anleggsleder
 • Har byggfaglig utdannelse fra høgskole
 • Behersker norsk og engelsek både muntlig og skriftlig
 • Har gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • Er ambisiøs og resultatorientert
 • Evner å jobbe systematisk og målrettet

Unge ingeniører som kan svare bekreftende på punktene overfor kan være rett kandidat for oss!

Vi tilbyr

 • En stilling i et nytt og ekspanderende entreprenørselskap med lokalt eierskap, lang erfaring.
 • Være med i utviklingen av et av regionens nye merkenavn.
 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jan Ludvik Ilebekk, mob. 970 47 277.

Søknad og CV sendes til: soknad@konkret.as