Kontakt oss

Ta konktat med oss for en uforpliktende prat.

Daglig leder/prosjektleder Jan Ludvik Ilebekk

970 47 277 jan.ludvik.ilebekk@konkret.as

Anleggsleder Stanley Håland

906 89 256 stanley.haaland@konkret.as

Anleggsleder Dag Terje Håland

915 27 232 dag.terje.haaland@konkret.as

Anleggsleder Harald Leland

97089567 hl@konkret.as

Lagersjef Svein Gunnar Sveindal

99633665 sgs@konkret.as

Formann Stig Vatne

98870432 sv@konkret.as

Formann Alf Bonden

90650803 ab@konkret.as

Formann Ronny Vatne

90665992 rv@konkret.as

Formann Sondre Håland

97100793 soh@konkret.as

Formann Torfinn Flottorp

47604231 tf@konkret.as

Administrasjon og besøksadresse:
Gismerøyveien 91, 4515 Mandal

Kontor og lager:
Breilimoen 3, 4525 Konsmo

Arbeidssøkende?
Kontakt oss gjerne på soknad@konkret.as dersom du mener du har relevant kompetanse.