OffentligRenseanlegg Ljosland

Referanseprosjekt

Byggherre: Åseral Kommune
Type anlegg: Komplett leveranse av nytt renseanlegg på Ljosland som erstatning for eksisterende. Bygget består av kjeller i betong med tanker og overbygg med komplett prosessanlegg og en sosial kjerne for driftspersonell. Konkret har ogspå hatt ansvar for fremdriftskontroll for Aqwa som har vært leverandør av prosessutstyr.
Byggeperiode: 2021-2022
Arkitekt: Rambøll (Henning Larsen)
Entrepriseform: Generalentreprise