AnleggKraftstasjon Knaben

Referanseprosjekt

Byggherre: Stølen Kraftverk AS
Type anlegg: Ny kraftstasjon på Knaben. Komplette bygningsmessige arbeider med stasjon og overbygg. Støp av nytt inntakskammer og bygging av lukehus. I 2023 planlegges renovering av Findalsdammen på 35 meter og bygging av ny massivdam på ca. 25 meter.
Byggeperiode:2022-2023
Arkitekt:
Entrepriseform: Utførelsesentreprise