Offentlig byggKonsmo Skole

Byggherre: Audnedal Kommune
Type anlegg: Ombygging Konsmo skole
Byggeperiode: Oktober 2019 – August 2020
Arkitekt: Drag
Entrepriseform: Totalentreprise